Svenska spelmarknaden har visat en stadig tillväxt under de senaste åren. En rapport från Spelinspektionen avslöjar att omsättningen mellan 2021 och 2022 steg, med en betydande andel från onlinespel. Sedan 2019, när den nya spellagen trädde i kraft, krävs en licens för att erbjuda spelverksamhet i landet. Denna förändring resulterade i att licensierade spelbolag omsatte 27,4 miljarder kronor under 2022, en uppgång med 1,4 miljarder jämfört med föregående år.

Spelinspektionen’s rapport belyser även att en stor del av omsättningen drivs av en liten andel av spelarna. Faktiskt kommer 50% av omsättningen från endast 4% av de spelare som satsar pengar, medan 80% av omsättningen genereras av 20% av dessa spelare.

betting i mobilen

När man granskar spelen närmare framgår det att spelautomater och kasinospel drar till sig mest pengar från individer som uppvisar tecken på problemspelande. Cirka 75% av de pengar som satsas på dessa spel kommer från dessa individer. Jämförelsevis står personer med tecken på problemspelande för 9% av pengarna satsade på lotterier.

Intressant nog förlorade den genomsnittliga svensken (18 år eller äldre) omkring 3 300 kronor på reglerad spelverksamhet under 2022. Om man ser specifikt på dem som faktiskt spelade om pengar under året, stiger detta genomsnitt till nästan 5 900 kronor.

Historiskt sett, sedan 2006, har omsättningen på svenska spelmarknaden vuxit från 15 miljarder till 27,4 miljarder 2022. Denna stadiga ökning framhäver den ständiga förändringen och expansionen av spelindustrin i Sverige, särskilt efter 2019 då marknaden omreglerades.

Den visuella representationen från Spelinspektionen indikerar att omsättningen för spel som är öppna för konkurrens har sett en uppåtgående trend mellan 2019 och 2022.

Spelvanor och Problem med Spelandet i Sverige

Spelvanor

 • Bland alla deltagare i undersökningen uppgav 14% att de har spelat antingen någon eller ett par gånger i veckan eller oftare.
 • Män tenderar att spela mer frekvent på onlinespelsidor jämfört med kvinnor. Intressant är också att en större andel av personer i åldersgruppen 50-64 år spelar regelbundet jämfört med andra åldersgrupper.
 • Av de som spelar online minst en gång i kvartalet, är lotterier och nummerspel mest populärt, följt av 38% som spelar på trav. Vadhållning på andra sporter än trav har minskat jämfört med 2022 och 2021.
 • Av de som spelat på onlinekasino under de senaste tre månaderna uppgav 44% att de använt autoplay-funktionen.
 • 50% av respondenterna uppgav att de har haft ett spelkonto online under de senaste 90 dagarna, medan 30% uppgav att de haft två.
 • Spelpaus.se, en webbplats för självexkludering från spel, är känd av många. En tiondel har faktiskt använt den, medan tre fjärdedelar känner till den men inte använt den.

Problem med spelande

 • En majoritet av de svarande upplever inte att de haft några spelproblem under det senaste året. Däremot uttrycker dagliga spelare oftare känslor av spelproblem jämfört med andra spelare.

Om Spelinspektionen

 • 67% av respondenterna har ett högt förtroende för Spelinspektionen och dess arbete.
 • Nästan hälften beskriver den svenska spelmarknaden som ”sund”, medan en överväldigande majoritet på 73% anser den vara ”säker”.

Spel på icke-licensierade sidor

 • En liten andel, 6%, har medvetet spelat på sidor utan svensk spellicens under de senaste tre månaderna. En ännu mindre grupp, 4%, har oavsiktligt gjort det. De som spelar nästan dagligen eller de som har använt 4 eller fler spelkonton de senaste 90 dagarna är mer benägna att spela på icke-licensierade sidor.
 • De flesta hittar dessa icke-licensierade sidor genom internet-sökningar, och för 39% är den primära anledningen till att spela på sådana sidor bonuserbjudanden.

Denna översikt ger en inblick i svenskarnas spelvanor och deras syn på spelmarknaden, liksom de utmaningar och problem som några individer står inför.

Hänvisning https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/omsattning/